Your browser does not support JavaScript!
兼任師資

兼任師資

 


助理教授-湯湧(Yong Tang)

研究專長 管理學、運動管理學二助理教授-吳承螢 (Cheng-Ying Wu)

研究專長 運動行銷理論與實務助理教授-陳一凡 (I-Fan Chen)

研究專長 運動營養、健康體適能、有氧舞蹈

 講師-王筱韻 (Xiao-Yun Wang)

研究專長 帆船、動力小艇講師-簡雅婷(Ya-Ting Jian)

研究專長 水中有氧講師-鄭家惠 (Jia-Hui Zheng)

研究專長 運動設施規劃與管理、運動安全與管理講師-高建彬 (Jen-Bin Kao)

研究專長 游泳講師-汪庭緣 (Ting-Yuan Wang)

研究專長 有氧律動講師-林昕翰 (Shin-Han Lin)

研究專長 運動舞蹈講師-王天祐 (Tian-You Wang)

研究專長 羽球講師-吳蒼林 (Cang-Lin Wu)

研究專長 重量訓練


 

瀏覽數  
將此文章推薦給親友
請輸入此驗證碼
Voice Play
更換驗證碼